เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมพิธีการทูต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมพิธีการทูต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2567

| 147 view

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอริช อัลฎอฮิรี (H.E. Mr.Obaid Saeed Obaid Bintaresh Aldhaheri) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ อธิบดีกรมพิธีการทูต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ