โครงการกิจกรรมนำคณะทูตานุทูตและคู่สมรสทัศนศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

โครงการกิจกรรมนำคณะทูตานุทูตและคู่สมรสทัศนศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

15 ส.ค. 2561

64 view