นายสุภาค โปร่งธุระ ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ที่ ๒ อิบน์ อัลฮุซัยน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

นายสุภาค โปร่งธุระ ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ที่ ๒ อิบน์ อัลฮุซัยน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 36 view

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุภาค โปร่งธุระ ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ที่ ๒ อิบน์ อัลฮุซัยน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในการดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

 

-ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทิศเหนือติดกับซีเรีย ทิศตะวันออกติดซาอุดีอาระเบีย ทิศตะวันตกติดกับอิสราเอล โดยมีกรุงอัมมาน (Amman) เป็นเมืองหลวง
-ไทยและจอร์แดนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ (ค.ศ. ๑๙๖๖) โดยฝ่ายไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐอิรักและรัฐปาเลสไตน์เป็นเขตอาณา ขณะที่ฝ่ายจอร์แดนมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตจอร์แดนประจำมาเลเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย
ที่มา: https://amman.thaiembassy.org / mfa.go.th
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: protocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ