ข่าวที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
กรมพิธีการทูตทำกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน คุณครู และบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ดูทั้งหมด
คลังรูปภาพ ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่นๆดูทั้งหมด
การแถลงข่าวการประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 ส.ค. 2566

อธิบดีกรมพิธีการทูตมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรมของกรมพิธีการทูต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 ก.ค. 2566

แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

21 มิ.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

12 มิ.ย. 2566

นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 แห่งราชรัฐโมนาโก เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้อำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชรัฐโมนาโก

10 พ.ค. 2566

กรมพิธีการทูตเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

26 เม.ย. 2566

ดูทั้งหมด