ข่าวที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
H.E. Ms. Rukhsana Afzaal เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เข้าพบอธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อยื่นสำเนาอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
ดูทั้งหมด
คลังรูปภาพ ดูทั้งหมด
H.E. Ms. Rukhsana Afzaal เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เข้าพบอธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อยื่นสำเนาอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่นๆ ดูทั้งหมด
H.E. Ms. Rukhsana Afzaal เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เข้าพบอธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อยื่นสำเนาอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
ดูทั้งหมด