นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐโครเอเชีย

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐโครเอเชีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ต.ค. 2565

| 63 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐโครเอเชีย ต่อ ฯพณฯ นายซอรัน มีลาโนวิช (H.E. Mr. Zoran Milanović) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงบูดาเปสต์

#QuickFacts

-สาธารณรัฐโครเอเชียตั้งอยู่ระหว่างยุโรปกลางและเมดิเตอร์เรเนียน บริเวณริมฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก โดยมีกรุงซาเกร็บ (Zagreb) เป็นเมืองหลวง
-ไทยและโครเอเชียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ โดยไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี มีเขตอาณาครอบคลุมโครเอเชีย ในขณะที่ฝ่ายโครเอเชียได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตโครเอเชีย ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย นอกจากนี้ ไทยและโครเอเชียได้จัดตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ระหว่างกันด้วย
-ปัจจุบันโครเอเชียเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖โดยเป็นสมาชิกลำดับที่ ๒๘ ของสหภาพยุโรป
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: protocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ