นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่ Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศมาเลเซีย ณ พระราชวัง Istana Negara

นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่ Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศมาเลเซีย ณ พระราชวัง Istana Negara

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2566

| 602 view

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่ Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศมาเลเซีย ณ พระราชวัง Istana Negara

 

-ไทยและมาเลเซียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 โดยปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และมีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่เมืองปีนัง และเมืองโกตาบารู ขณะที่มาเลเซียมีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ที่กรุงเทพ และมีสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: ProtocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ