กรมพิธีการทูต ร่วมเสวนาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการทูตสู่สากล

กรมพิธีการทูต ร่วมเสวนาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการทูตสู่สากล

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 1,863 view
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมด้วยร้อยโท บรรพต อุชชิน ผู้อำนวยการกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต ได้ร่วมประชุมกับสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 72 คนจาก 66 ประเทศ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองเอกสิทธิ์ฯ ได้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตสำหรับกงสุลกิตติมศักดิ์” ให้กับคณะด้วย
ทั้งนี้ สมาคมฯ ยินดีที่มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในลักษณะนี้ และเห็นด้วยกับการปรับปรุงระเบียบการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ครั้งล่าสุด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเหมาะสม
 
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: ProtocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ