กรมพิธีการทูตจัดเสวนา หารือประเด็นด้านเอกสิทธิ์ร่วมกับสถานทูตต่างประเทศในไทย

กรมพิธีการทูตจัดเสวนา หารือประเด็นด้านเอกสิทธิ์ร่วมกับสถานทูตต่างประเทศในไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2566

| 776 view
กรมพิธีการทูตจัดเสวนา หารือประเด็นด้านเอกสิทธิ์ร่วมกับสถานทูตต่างประเทศในไทย
กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “การทบทวนแนวปฏิบัติด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่อนคลายลง” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ให้ข้อมูลและกฎระเบียบที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการอำนวยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต รวมทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานของไทยกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และองค์การระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนกว่า 290 แห่ง
งานเสวนาฯ ในครั้งนี้ กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: ProtocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ