วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 214 view

กรมพิธีการทูต

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ_กรมพิธีการทูต_กระทรวงการต่างประเทศ