หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอเปิดสถานทำการทางกงสุลที่มีเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์เป็นหัวหน้า และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอเปิดสถานทำการทางกงสุลที่มีเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์เป็นหัวหน้า และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย

5 ก.ค. 2566