ประกาศและอื่นๆ

2 ธ.ค. 2564

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

25 พ.ย. 2564

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการและอำนวยการ เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

22 พ.ย. 2564

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

17 พ.ย. 2564

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการและอำนวยการ เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคปี 2565 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

29 ต.ค. 2564

ประกาศกรมพิธีการทูต การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล