กระทรวงการต่างประเทศ

443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครฯ 10400

 

กรมพิธีการทูต

โทรศัพท์ : (+66) 2643-5166

โทรสาร : (+66) 2643-5167

 

สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ : (+66) 2643-5166

โทรสาร : (+66) 2643-5167

อีเมล : protocol01@mfa.mail.go.th

 

กองแบบพิธี

โทรศัพท์ : (+66) 2643-5151-52

โทรสาร : (+66) 2643-5150

อีเมล : protocol02@mfa.mail.go.th

 

กองรับรอง

โทรศัพท์ : (+66) 2643-5155-56

โทรสาร : (+66) 2643-5153, (+66) 2643-5157

 

กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต

โทรศัพท์ : (+66) 2643-5158-60

โทรสาร : (+66) 2643-5162

อีเมล : protocol03@mfa.mail.go.th