ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสาโควิด-19

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าลิ้งค์ด้านล่างนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) http://www.moicovid.com

กรมควบคุมโรค : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ทำเนียบรัฐบาล : https://www.thaigov.go.th/

กระทรวงมหาดไทย : http://newskm.moi.go.th/

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย : https://www.caat.or.th/th/

กรมประชามสัมพันธ์ : https://www.prd.go.th

กรุงเทพมหานคร : http://www.bangkok.go.th

Registration for COVID 19 Vaccine

16 ส.ค. 2564

NV_Political Protests

7 ส.ค. 2564

No. 0404/C.1230 dated 2 August B.E. 2564 (2021)

3 ส.ค. 2564

COVID-19 Vaccination for DCIOs

29 ก.ค. 2564

No. 0404 C.1159 dated 19 July B.E. 2564 (2021)

19 ก.ค. 2564

MFA Note No. 0404/C.1141 dated 9 July 2021 re. Work-From-Home measures 12 - 26 July 2021.

11 ก.ค. 2564

MFA Note No. 0404/c.752 dated 3 May B.E. 2564 regarding the revised quarantine period for all travellers

6 พ.ค. 2564

MFA Note No. 0404/c.753 dated 3 May B.E. 2564 (2021) regarding the COVID-19 Vaccination Program

3 พ.ค. 2564

ข้อแนะนำสำหรับคณะทูตานุทูตเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

23 เม.ย. 2564