โครงการ Ambassadors’ Trip to Phuket 2020 ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2563

โครงการ Ambassadors’ Trip to Phuket 2020 ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2563

17 พ.ย. 2563

109 view

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมด้วย นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และนายโกสินทร์ ผลมั่ง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ Ambassadors’ Trip to Phuket 2020 ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2563 จัดขึ้นโดยจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับ รวมทั้งมีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตและคู่สมรสจาก 15 ประเทศ รวม 23 คน ได้แก่ เช็ก ชิลี โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย ลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์ เนปาล เม็กซิโก อินโดนีเซีย คอซอวอ เบลเยียม มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ