แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2566

| 423 view

เอกสารประกอบ

Info._แนวทางการให้หรือรับของขวัญ.pdf