เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ได้เข้าพบหารือนายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต

เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ได้เข้าพบหารือนายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 1,235 view

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ อาร์ชบิชอป พอล ชัง อิน-นัม (Archbishop Paul Tschang In-Nam) เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ได้เข้าพบหารือนายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง

-อาร์ชบิชอป พอล ชัง อิน-นัม ดำรงตำแหน่งเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทูตประจำประเทศไทยระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
คณบดีคณะทูต หมายถึง เอกอัครราชทูตที่อาวุโสที่สุด (ถวายพระราชสาส์นตราตั้งก่อนผู้อื่น) ในประเทศนั้น และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนของคณะทูตานุทูต ซึ่งจะมีลำดับอาวุโสเหนือทุกคนในคณะทูตานุทูต
อ้างอิง: mfa.go.th / thestandard.co /catholichaab.com

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ