เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ค. 2565

| 23 view

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายตุลย์ ไตรโสรัส ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

-ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๒ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศปาเลาด้วย
-เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ คนที่ ๑๗ ของนายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ ณ พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ กรุงมะนิลา ตามคำเชิญของรัฐบาลฟิลิปปินส์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ