เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทย ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทย ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2565

| 1,365 view

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทย ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาย Ilham Aliyev ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ณ ทำเนียบประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน

ในการสนทนากับประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน ประธานาธิบดีได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และเน้นย้ำความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำมั่นว่า จะผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดขึ้นอย่างสุดความสามารถ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางความร่วมมือในมิติต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เทคโนโลยี วัฒนธรรม การเกษตร การแปรรูปอาหาร พลังงาน และพลังงานทดแทน

-อาเซอร์ไบจานตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างอาร์เมเนียและเติร์กเมนิสถาน โดยมีทิศเหนือติดกับรัสเซีย ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจอร์เจีย ทิศตะวันตกจรดพรมแดนอาร์เมเนีย ทิศใต้ติดกับอิหร่าน ทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบ Caspian
-อาเซอร์ไบจาน มีกรุงบากู (Baku) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่าสำคัญของประเทศ
-ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม (นิกายชีอะห์) และมีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์
-ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา (ตุรกี) มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตอาเซอร์ไบจานประจำมาเลเซีย มีเขตอาณาดูแลประเทศไทย
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: protocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ