เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถิ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และภริยา นำผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถิ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และภริยา นำผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พระบรมมหาราชวัง

5 เม.ย. 2564

1,554 view

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถิ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และภริยา นำผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พระบรมมหาราชวัง โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต เข้าร่วมลงนามถวายพระพรด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ