อธิบดีกรมพิธีการทูตเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบ ๕๐ ปีของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

อธิบดีกรมพิธีการทูตเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบ ๕๐ ปีของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

5 เม.ย. 2564

1,655 view

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบ ๕๐ ปีของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ณ โรงแรมอนันตราสยาม

โดยในโอกาสดังกล่าว นางสาว Shahnaz Gazi อุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้แทนระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้แทนทางทูต ทางกงสุลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว