อธิบดีกรมพิธีการทูตมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรมของกรมพิธีการทูต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อธิบดีกรมพิธีการทูตมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรมของกรมพิธีการทูต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ค. 2566

| 471 view

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 อธิบดีกรมพิธีการทูตได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวให้แก่นางสาวณัฐริกา ไชยะเดชะ นักการทูตชำนาญการ(ที่ปรึกษา)

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมพิธีการทูต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวกฤษณา ชลวีระวงศ์ ผู้อำนวยการกองแบบพิธี เป็นผู้รับมอบแทน

เนื่องจากนางสาวณัฐริกา ได้ปฏิบัติราชการที่กองแบบพิธี ก่อนที่จะเดินทางไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ