สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

29 ก.ย. 2563

27 view

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นายสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) และประธาน คณะกรรมการบริหารสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ได้นำสมาชิกคณะคณะกรรมการบริหารสมาคม 14 ราย เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายธนา เวสโกสิทธิ์) อธิบดีกรมพิธีการทูต (นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ) และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวชื่นชมสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศ (ประเทศไทย) ว่าเป็นการรวมกลุ่มของ  กงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศที่เข้มแข็งมากที่สุด พร้อมทั้ง ได้กล่าวถึงการดำเนินยุทธศาสตร์การต่างประเทศ  ของไทย หรือ 5 S/5 มี ที่มุ่งให้ประเทศไทยและคนไทย “มี” 5 สิ่ง ได้แก่ Security/มีความมั่นคง Sustainability/มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน Standard/มีมาตรฐานสากล Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ และ Synergy/มีพลัง นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความสำเร็จของไทยในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากประชาชน ประกอบกับความเอาใจใส่ของนายกรัฐมนตรีและภาครัฐในการรับมือกับปัญหา และการที่ไทยมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง จึงทำให้ไทยรอดพ้นจากการระบาดที่รุนแรง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ