สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นางมารีอันเนอ ซอร์น อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทการ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นางมารีอันเนอ ซอร์น อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทการ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2566

| 86 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นางมารีอันเนอ ซอร์น อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทการ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่นางมารีอันเนอ ซอร์น อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทการ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต รองกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคู่สมรส รวมทั้งกงสุลกิติมศักดิ์ประจำเมืองฮัมบวร์ค และอดีตกงสุลกิติมศักดิ์ประจำนครมิวนิกเข้าร่วมด้วย
นางมารีอันเนอ ซอร์น ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทท์การ์ท เขตอาณาครอบคลุมรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค (Baden-Württemberg) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหพันธ์ฯ ระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทก่อให้เกิดประโยชน์แก่ความสัมพันธ์ไทยและเยอรมนีในหลายมิติ สนับสนุนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ในสหพันธ์ฯ อย่างแข็งขัน ทั้งด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยเฉพาะการสนับสนุนมูลนิธิเยอรมัน - ไทย เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม และสมาคมต่าง ๆ และภารกิจด้านกงสุลและช่วยเหลือคนไทยในสหพันธ์ฯ รวมทั้งดำเนินโครงการด้านสังคมร่วมกับหน่วยงานในไทยหลายโครงการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ