สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่นายนิโคลัส เอ. เวนไรต์ อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่นายนิโคลัส เอ. เวนไรต์ อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2566

| 609 view
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่นายนิโคลัส เอ. เวนไรต์ อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (The Most Noble Order of the Crown of Thailand) เป็นตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย หนึ่งใน ๘ ตระกูล สำหรับพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยนี้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง แก่ผู้ได้รับพระราชทาน โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เป็นลำดับชั้นที่ ๓ ของตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มงกุฎไทย
อ้างอิง: https://decor.soc.go.th/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ