ร้อยโทบรรพต อุชชิน ผู้อำนวยการกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เป็นผู้แทนกรมพิธีการทูตเข้าร่วมงานสัมมนา "Admin Talk" เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูต

ร้อยโทบรรพต อุชชิน ผู้อำนวยการกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เป็นผู้แทนกรมพิธีการทูตเข้าร่วมงานสัมมนา "Admin Talk" เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2566

| 1,588 view
อยโทบรรพต อุชชิน ผู้อำนวยการกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เป็นผู้แทนกรมพิธีการทูตเข้าร่วมงานสัมมนา "Admin Talk" เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูต ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถานที่ ทรัพย์สินของคณะผู้แทน และตัวแทนทางทูต ทางกงสุลขององค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่างประเทศที่ประจำาในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ความตกลงและกฎหมายว่าด้วยการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ