รองอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ค. 2565

| 1,228 view

รองอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อหารือเตรียมการต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส

เพื่อทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 11 สิงหาคม

ณ “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน และวัดสำคัญภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ ห้องราชบูรณะ ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ