รองอธิบดีกรมพิธีการทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

รองอธิบดีกรมพิธีการทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

24 พ.ย. 2563

87 view

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30 - 14.00 น. นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองรับรองและข้าราชการกองรับรอง เข้าเยี่ยมคารวะ พลตำรวจโท ภาคภูมิพิพัฒน์ สัจจพันธ์ ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการประสานงานระหว่างกรมพิธีการทูตกับสำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ