รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่าง ๆ ประจำภูเก็ต วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. ณ ร้านอาหารเสวย หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่าง ๆ ประจำภูเก็ต วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. ณ ร้านอาหารเสวย หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

6 พ.ย. 2563

731 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. กองรับรอง กรมพิธีการทูต ได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่าง ๆ ประจำภูเก็ต จำนวน 14 ท่าน ณ ร้านอาหารเสวย หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยได้เลือกใช้อาหาร/วัตถุดิบท้องถิ่นในการการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ ทั้งนี้ กองรับรองได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เช่น การประสานให้บริกรสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดการให้บริการ การเว้นระยะห่างบนโต๊ะอาหาร รวมทั้งการเสิร์ฟอาหารชุดสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละท่าน (Individual Set)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ