พิธีส่งอัฐิเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยกลับมาตุภูมิ

พิธีส่งอัฐิเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยกลับมาตุภูมิ

2 ก.ค. 2564

1,587 view

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดพิธีส่งอัฐิของนายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr. Andrii Beshta) เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต ในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และนางนาตาเลีย เบชตา (Mrs. Nataliia Beshta) ภริยาเอกอัครราชทูตยูเครนฯ พร้อมด้วยบุตรชาย ได้เข้าร่วมในพิธีอำลาอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นตามแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป นาย Pavlo Orel อุปทูตฯ ยูเครนประจำประเทศไทย นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการกองแบบพิธี นายภาษิต จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งนายปรีชา ถิรกิจพงศ์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ยูเครนประจำกรุงเทพฯ น.ส. บังอร จานสันเทียะ กงสุลกิตติมศักดิ์ยูเครน ณ เมืองพัทยา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย และบุคคลใกล้ชิดของครอบครัวเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ในโอกาสดังกล่าว อธิบดีกรมพิธีการทูตและอธิบดีกรมยุโรปวางพวงมาลัยบนกล่องบรรจุอัฐิเอกอัครราชทูตฯ หลังจากนั้น อธิบดีกรมพิธีการทูตได้เชิญภริยาเอกอัครราชทูตฯ และบุตรชาย พร้อมกล่องบรรจุอัฐิเอกอัครราชทูตฯ เดินผ่านกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะผู้แทนประมุขต่างประเทศที่เสียชีวิตขณะที่ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย นอกจากนี้ อธิบดีกรมพิธีการทูตได้มอบสมุดภาพที่รำลึก ซึ่งรวบรวมภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตฯ พิธีทางพุทธศาสนา และพิธีพระราชทานเพลิงศพเอกอัครราชทูตฯ แด่ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ