พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ นายชิโระ ซะโดะชิมะ อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ นายชิโระ ซะโดะชิมะ อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

29 ก.ย. 2563

19 view

          นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ นายชิโระ ซะโดะชิมะ อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้มีผลงานความดีความชอบ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นอย่างเด่นชัดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ฝ่ายไทยประกอบด้วย นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต นางชนิดา กมลนาวิน รองอธิบดีกรมพิธีการทูต นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ส่วนผู้เข้าร่วมพิธีฯ ฝ่ายญี่ปุ่นประกอบด้วย นายคาซูยะ นาชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

          นายชิโระ ซะโดะชิมะ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งประถมาภรณ์ช้างเผือก ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซึ่งในระหว่างการดำรงตำแหน่งนั้น นายซะโดะชิมะเป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเอกชน ประเทศไทย ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน AMATA Smart City จังหวัดชลบุรี โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ ๑๓๐ ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่นในปี ๒๕๖๐

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ