ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรกรมพิธีการทูตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้มงคล ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรกรมพิธีการทูตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้มงคล ณ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ธ.ค. 2566

| 337 view

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายไกร มหาสันทนะ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของกรมพิธีการทูต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้มงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ