ผู้ช่วย รมว.กต.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี นำคณะทูต/กงสุล ตปท./ปทท. พร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ จ.กระบี่

ผู้ช่วย รมว.กต.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี นำคณะทูต/กงสุล ตปท./ปทท. พร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ จ.กระบี่

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 มี.ค. 2566

| 1,000 view

ผู้ช่วย รมว.กต.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี นำคณะทูต/กงสุล ตปท./ปทท. พร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ จ.กระบี่ เพื่อศึกษาการอนุรักษ์/ฟื้นฟูธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวสีเขียว (๓๐ มี.ค. ๖๖)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ