ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มิ.ย. 2566

| 799 view

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอและเผยแพร่สาระความรู้และผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมุมมองทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการต่อต้านการทุจริต โดยสามารถรับฟังผ่านทาง Youtube สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่

https://youtube.com/playlist?list=PL0gOjLOzRGffDd74G8MNISuUnHPBWLB6h

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ