ประกาศกรมพิธีการทูต การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

ประกาศกรมพิธีการทูต การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

29 ต.ค. 2564

1,014 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมพิธีการทูต_เรื่อง_รับสมัครคัดเลือก_พนง.ค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล.pdf
ใบสมัคร_พนง.ค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล.doc