นายไมเคิล ดักลัส แมนน์ เอกอัครราชทูตรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตาประจำประเทศไทย พบหารือข้อราชการกับนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

นายไมเคิล ดักลัส แมนน์ เอกอัครราชทูตรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตาประจำประเทศไทย พบหารือข้อราชการกับนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

19 พ.ค. 2564

1,514 view

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายไมเคิล ดักลัส แมนน์ เอกอัครราชทูตรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตาประจำประเทศไทย พบหารือข้อราชการกับนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ