นายอิซอม ซอเละห์ เอช. อัลจีเตลี อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมพิธีการทูต

นายอิซอม ซอเละห์ เอช. อัลจีเตลี อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมพิธีการทูต

25 ธ.ค. 2563

796 view

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายอิซอม ซอเละห์ เอช. อัลจีเตลี อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมพิธีการทูต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ