นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นายอับดุลละฏีฟ ญะมาล เราะชีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรัก ณ พระราชวังกรุงแบกแดด

นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นายอับดุลละฏีฟ ญะมาล เราะชีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรัก ณ พระราชวังกรุงแบกแดด

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2566

| 138 view

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นายอับดุลละฏีฟ ญะมาล เราะชีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรัก ณ พระราชวังกรุงแบกแดด เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิรัก โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน

-ประเทศไทยกับอิรักสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2499 (ค.ศ. 1956) โดยประเทศไทยเคยเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ปิดทำการลงสืบเนื่องจากเหตุการณ์สงครามในช่วงปี 2546
-ปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐอิรัก ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตอิรักประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
มีเขตอาณาดูแลประเทศไทย
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: ProtocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ