นายวราวุธ ภู่อภิญญา ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์คนใหม่ ต่อ the Rt Hon Dame Cindy Kiro, GNZM, QSO ผู้สำเร็จราชการนิวซีแลนด์ ณ Government House นครโอ๊คแลนด์

นายวราวุธ ภู่อภิญญา ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์คนใหม่ ต่อ the Rt Hon Dame Cindy Kiro, GNZM, QSO ผู้สำเร็จราชการนิวซีแลนด์ ณ Government House นครโอ๊คแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2566

| 827 view

นายวราวุธ ภู่อภิญญา ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์คนใหม่ ต่อ the Rt Hon Dame Cindy Kiro, GNZM, QSO ผู้สำเร็จราชการนิวซีแลนด์ ณ Government House นครโอ๊คแลนด์ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

-นิวซีแลนด์ มีกรุงเวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวง โดยตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเหนือ และมีเมืองสำคัญได้แก่ ๑) เมืองโอ๊คแลนด์ (ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ) ๒) เมืองไครสต์เชิร์ช ๓) เมืองดันเนอดิน
-ประเทศไทยและนิวซีแลนด์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๙๙ โดยปัจจุบัน นายโจนาธาน คิงส์ (H.E. Mr. Jonathan Kings) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: ProtocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ