นายธานี ทองภักดี ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักร ณ พระราชวังบักกิงแฮม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

นายธานี ทองภักดี ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักร ณ พระราชวังบักกิงแฮม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2566

| 420 view

นายธานี ทองภักดี ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักร ณ พระราชวังบักกิงแฮม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ