นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 แห่งราชรัฐโมนาโก เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้อำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชรัฐโมนาโก

นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 แห่งราชรัฐโมนาโก เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้อำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชรัฐโมนาโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2566

| 1,780 view
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 แห่งราชรัฐโมนาโก เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้อำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชรัฐโมนาโก ถิ่นพำนัก ณ กรุงปารีส โดยมีข้าราชการระดับสูงของราชสำนักโมนาโก พร้อมด้วยนาง Isabelle BERRO-AMADEÏ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมนาโก และนาย Régis BERGONZI กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำราชรัฐโมนาโก เข้าร่วมพิธีด้วย
ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับผู้บริหารของคณะกรรมการเศรษฐกิจโมนาโก (Monaco Economic Board -MEB ) และผู้แทนภาคธุรกิจโมนาโกที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจและลงทุนกับไทย โดยเฉพาะในสาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวและการกีฬา จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมนาโกได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตโปแลนด์ กรีซ และคอซอวอ ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสาส์นตราตั้งในวันเดียวกัน
 
-ราชรัฐโมนาโกมีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากนครรัฐวาติกัน) แต่เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก (16,620 คน/ ตร.กม.)
-ไทยและโมนาโกได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 โดยให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มีเขตอาณาครอบคลุมโมนาโก และให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโมนาโกอีกตำแหน่งหนึ่ง
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: ProtocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ