นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย รองอธิบดีกรมการทูต และคณะ ร่วมประชุมกับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย รองอธิบดีกรมการทูต และคณะ ร่วมประชุมกับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 2565

| 1,421 view

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกับนายณัฐพงศ์ สิทธิชัย รองอธิบดีกรมการทูต และคณะ ในการสำรวจสถานที่เพื่อเตรียมโครงการนำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และเยี่ยมชมลพบุรีโซ่ล่าเซล ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ