นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ พร้อมด้วยข้าราชการกรมพิธีการทูตและหัวหน้าสำหนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ พร้อมด้วยข้าราชการกรมพิธีการทูตและหัวหน้าสำหนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

2 พ.ย. 2563

482 view

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ พร้อมด้วยข้าราชการกรมพิธีการทูตและหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายปิยพงษ์  ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมด้วย เพื่อเตรียมการการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ