งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ นายมุฮัมมัด นัซมุล เคาไนน์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห้องนกยูง ร้านอาหาร Ma Maison

งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ นายมุฮัมมัด นัซมุล เคาไนน์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห้องนกยูง ร้านอาหาร Ma Maison

6 พ.ย. 2563

63 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. กองรับรอง กรมพิธีการทูต ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ นายมุฮัมมัด นัซมุล เคาไนน์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยมีนายเจษฎา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องนกยูง ร้านอาหาร Ma Maison ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย และข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ