งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องอาหารศาลาทิพย์ โรงแรมแชงกรี-ลา

งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องอาหารศาลาทิพย์ โรงแรมแชงกรี-ลา

6 พ.ย. 2563

756 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. กองรับรอง กรมพิธีการทูต ได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องอาหารศาลาทิพย์ โรงแรมแชงกรี-ลา ในการจัดเลี้ยงครั้งนี้ กองรับรองได้ใช้อาหารและไวน์ไทยในการรับรองแขก และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น กำหนดให้บริกรสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดการให้บริการ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยง เว้นระยะห่างบนโต๊ะอาหาร เสิร์ฟอาหารชุดสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละท่าน (Individual Set) ใช้ปกเมนูกระดาษแบบครั้งเดียวทิ้ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ