งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ นายสตะนิสลาฟ อะปิลา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ ร้านอาหารเบญจรงค์ บ้านดุสิตธานี

งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ นายสตะนิสลาฟ อะปิลา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ ร้านอาหารเบญจรงค์ บ้านดุสิตธานี

6 พ.ย. 2563

781 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. กองรับรอง กรมพิธีการทูต ได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ นายสตะนิสลาฟ อะปิลา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยมีนายเจษฎา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ ณ ร้านอาหารเบญจรงค์ บ้านดุสิตธานี ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักรบริเตนและไอร์แลนด์เหนือประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย และข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ