คณะทูตานุทูตเข้าร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

คณะทูตานุทูตเข้าร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

7 ธ.ค. 2563

895 view

                  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลได้จัดงานพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยได้เชิญคณะทูตานุทูต กงสุลต่างประเทศ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ พร้อมคู่สมรส จำนวน ๑๓๗ คน จาก ๙๔ ประเทศ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

                   ในโอกาสนี้ คณะทูตานุทูต กงสุลต่างประเทศ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ได้ร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลฯ รวมทั้งได้รับชมการแปรอักษรภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยอากาศยานไร้คนขับ การขับร้องเพลงประสานเสียงโดยเด็กและเยาวชน และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย

                   ก่อนเข้าร่วมพิธีฯ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดเลี้ยงรับรองให้แก่คณะทูตานุทูต กงสุลต่างประเทศ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงานพิธี ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ