ข้อแนะนำสำหรับคณะทูตานุทูตเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

ข้อแนะนำสำหรับคณะทูตานุทูตเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

23 เม.ย. 2564

1,873 view

เอกสารประกอบ

Note_to_DCIOs_No._0404.C.711.pdf