การแถลงข่าวการประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การแถลงข่าวการประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 1,115 view

ขอเชิญรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA DAY 2023: Growth & Goals) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. โดยสามารถรับชมพร้อมกัน ได้ที่ Facebook: ITAS NACC และ YouTube ช่อง ITAS NACC

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ