การเตรียมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานที่สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุม ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕

การเตรียมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานที่สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุม ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕

7 ก.ย. 2564

1,081 view

เมื่อวันที่ ๒–๓ กันยายน ๒๕๖๔ คณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต และนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ APEC Task Force 2022

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหยานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ต.สมนึก น้อยคง
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑

ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมการในการพิจารณาคัดเลือกสถานที่สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

(๑) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (๒) หอประชุมกองทัพบกแห่งใหม่ (๓) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเน้นการพิจารณาความเหมาะสมในมิติด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

รวมทั้งสำรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานที่ ๒ แห่งแรก
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ