การลงนามแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

การลงนามแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

15 ก.ย. 2563

43 view

            เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต ได้เดินทางไปทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อลงนามแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ